בס"ד
 
רות פז
 
פ"י תהילתך

09-7745235 | 052-8377242
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקופת השופטים

 
מאת
רות פז
 

בשדה חמ"ד, כסלו-טבת-שבט, תשמ"ו, ג-ד