בס"ד
 
רות פז
 
פ"י תהילתך

09-7745235 | 052-8377242
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שירת הים

 
בשדה חמ"ד ניסן-אייר – סיון ה-ו-ז
תשמ"ג

מאת
רות פז