בס"ד
 
רות פז
 
פ"י תהילתך

09-7745235 | 052-8377242
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רשימת פרסומים

 
פרסומים של רות פז
 • 1.'אז ישיר משה ובני ישראל' – תפיסה חדשה של שירת הים'. בשדה חמ"ד, ניסן-אייר-סיון תשמ"ג, ה-ו-ז.
 • 2.'קינת דוד (שמ"ב א',יז-כז)'. בשדה חמ"ד, תשרי-חשון תשמ"ה, א-ב.
 • 3.'תקופת השופטים- גשר בין מלכות ה' למלכות אדם'. בשדה חמ"ד, כסלו-טבת-שבט תשמ"ו, ג-ד.
 • 4.'מצוות השמיטה לאור הקשר הטבעי בין העם וארצו' . בשדה חמ"ד, תשרי חשוון תשמ"ח, א-ב.
 • 5.'קרבן הפסח – סמלי גלות וגאולה'. הד החינוך, ניסן –אייר תשמ"ח.
 • 6.'בחירתו של שאול והתאמתו למלוכה'. מגדים ח', סיוון תשמ"ט.
 • 7.'הרקע ההסטורי למסע הצבאי האשורי ביהודה המתואר בישעיהו י'. מגדים ט', תשרי תש"ן
 • 8.' הפרת עקרונותיה של תורת הגמול בספר איוב – התופעות ויישובן'. מגדים יז, אלול תשנ"ב.
 • 9.'"ולאם מלאם יאמץ" – כפל מבנה ומשמעות בנבואת עובדיה' . מגדים לו, תשרי תשס"ג.
 • 10.'שרשרת הגמול בספר חבקוק'. שמעתין 174, תשרי –טבת תשס"ט.
 • 11.'"בקשו צדק בקשו ענווה" – המארג הנבואי בספר צפניה'. מגדים כ"ג, טבת תשע"ב.
 • פירוש למגילת קהלת: 'קהלת במסע מן המלכות אל החכמה', תל-אביב, תשנ"ט.