בס"ד
 
רות פז
 
פ"י תהילתך

09-7745235 | 052-8377242
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מצוות השמיטה

 

בשדה חמ"ד –תשרי-חשון תשמ"ב, א-ב