תקופת השופטים

 
מאת
רות פז
 

בשדה חמ"ד, כסלו-טבת-שבט, תשמ"ו, ג-ד