שירת הים

 
בשדה חמ"ד ניסן-אייר – סיון ה-ו-ז
תשמ"ג

מאת
רות פז