שיעורים וחוגים לתנ''ך

 
לימוד תנ"ך כפי שלא התנסיתם עד כה,
בקבוצות או בשיעורים פרטניים לאוהבי תנ"ך כמות שהוא, ללא 'שיפוצים'.
מתבסס על עיון מדוקדק בפשט הכתובים המאפשר ליבון מסרים מעמיק ומפתיע
על פי המושגים והערכים המקראיים,
תוך התייחסות לרקע ההסטורי,
והתמודדות עם עמדתה של בקורת המקרא.