קרבן פסח

 
מאת
רות פז
 

הד-החינוך, מרץ-אפריל 1988, כרך ס"ב ז-ח